Vad skapar en bra bok?

Vad är det som skapar en bra bok som läsare uppskattar?

Hur skapar du en riktigt läsvärd bok som lockar läsare? Genomför en teknisk analys på den bok du tycker är riktigt bra skriven för att se vad det är som gör den så bra, vad du själv ska tänka på när du författar. Tag en bok som du redan läst en gång så du inte fastnar i handlingen.

Du kan ta en tunn bok första gången du provar att göra en teknisk analys. Tag fram något att anteckna på, läs första kapitlet. Anteckna sedan hur du uppfattar:

– hur är de första tre raderna skrivna?
– hur är första scenen skriven?

Se om du kan förstå varför du tycker dessa rader är bra skrivna. Är det hur författaren kommer direkt in i intrigen? Är det en bi intrig? Är det språket? Ett språk som tilltalar dig.

Fortsätt läsa kapitel två och tre. Dags att anteckna igen.

– hur presenteras huvudpersonerna?
– anteckna hur mycket får du veta om bifigurerna?
– ser du början av den dramaturgiska kurvan? Har du fått en ledtråd i de första kapitlen som lockar till vidare läsning? Hur presenterades den?
– känner du att det sk. läsarlöftet håller? (Att författaren lovar läsaren en typ av manus, ex. deckare utan onödigt blodiga scener).

Läs vidare kapitel fyra och fem. Dags att anteckna igen.

– när du läser, i ”vems huvud” är du då? Hoppar du runt i flera personers huvud?
– kan du se berättarrösten? Är det en person eller fler som du får följa i deras tankar?
– vems är perspektivet, är det första eller tredje person?

Läs vidare kapitel sex och sju. Anteckningsdags.

– hur beskrivs karaktärerna? Har alla karaktärer lika många detaljer när de beskrivs? Kan du läsa dig till hur huvudpersonen ser ut eller använder du egen fantasi?
– är huvudpersoner och de främsta karaktärerna enbart god eller onda? Har de någon motsägande punkt? Kan du se att de är mer ”levande” när de har motsägande punkt?
– känns de som levande personer för dig? Kan du se Kurt när han tittar ut bakom gardinen?

– använder författaren samma princip när det gäller miljöbeskrivningar? Stämmer graden av detaljer med hur karaktärer är beskrivna?

– beskrivningars uppbyggda? Är den uttalad? Skriver författaren ut ”ett litet vitt hus i skogsbrynet” eller får du en liten hint där och här som du pusslar ihop tillsammans med din fantasi?

Läs vidare kapitel åtta och nio. Fram med anteckningsboken.

– hur är dialoger uppbyggda? Är det perfekta dialoger där alla frågor får svar, alla berättelser är fulländade? Finns det uttalat ”sa han och log”?
– känns dialogerna naturliga? Är de skrivna för att förklara något för läsaren?
– vilket tempus används? Används fler än ett tempus? Hur har författaren gjort avgränsningar i dem? Är det nutid i ett kapitel för att sen byta tempus?

Läs vidare kapitel tio och elva. Fram med din anteckningsbok.

– vad tycker du om språket? Är det ett trivsamt språk eller störs du av orytmisk meningsuppbyggnad? Finns många slarvfel?

Läs ut boken och fyll på med svar på ovanstående frågor i din anteckningsbok. Skriv också upp hur du uppfattar den dramaturgiska kurvan i varje kapitel, anteckna när det är ett lugnare kapitel som kan ha sitt ursprung i en bi intrig.

När du känner dig nöjd har du svaret på varför du tycker att denna bok är extra läsvärd i din anteckningsbok. Läs i anteckningsboken när du fastnar på ex. miljöbeskrivningen, se där vad som gör en miljöbeskrivning bra.

Lycka till med författandet!
@Manuscoach

Dela gärna inlägg

Läs gärna mer i dessa artiklar

Manuscoach

Din PT för ditt skrivande!

Delar med sig av råd

Tack till er som skriver och önskar er råd, ger tips om vad som ska finnas på hemsidan. Tack!

Manuscoach

Mina favoriter
Läs gärna mer i dessa artiklar
Verifierad av MonsterInsights