Vad är att gestalta?

Vad menas med att gestalta? Hur skrivs gestaltning i manus? När en författare gestaltar i sitt manus blir läsaren delaktig i vad som händer i rummet. Läsaren sitter inte på läktaren och tittar på medans en röst berättar vad läsaren ska känna. När gestaltningen finns där känner läsaren vad karaktären känner, läsaren ryser när någon […]

Verifierad av MonsterInsights