TJÄNSTER - LEKTÖR

TJÄNSTER - LEKTÖR

Vad kan jag som lektör göra för din text?

3 anledningar till att anlita en lektör

En lektör är författarens bästa vän. Jag vill att ditt manus ska få bli så bra som möjligt. Likaväl vill jag att du ska känna att du utvecklas som författare och kan använda ny kunskap i din nästa bok.

Som en lektör ger jag feedback på ett manus när det är färdigt eller nästan färdigt. Fokus ligger på aspekter som berättarstrukturen, karaktärsutveckling, dialog och dramaturgi.

Syftet är att hjälpa författaren att förbättra och fördjupa berättelsen. Jag ställer ofta frågor för att utmana  författaren att tänka på olika sätt att förbättra sitt arbete.

Vad gör då en redaktör eller korrekturläsare?

En redaktör tittar på grammatik, stavning, meningsstruktur och konsistens i stil och ton.

En korrekturläsare är specialiserad på att rätta grammatik- och stavfel samt andra språkliga misstag.

En lektör erbjuder dig som författare

Lektörer erbjuder dig en granskning av ditt färdiga manus och ger dig förslag på hur du kan ändra ditt manus så det blir lite bättre. Du får förslag, det är du som äger ditt manus och avgör vad du vill ändra.

Det som granskas i ett manus är såväl styrkor som manusets svagheter, punkter som behöver lite polering för att glänsa. Lektören ger också förslag på hur texten kan förbättras och tips på utveckling. Jag har en checklista med 12 tekniska delar som jag går igenom när jag läser ditt manus.

Tekniska delar som finns i ett lektörsutlåtande, här i 12 punkter

Vid genomläsning märker lektören även om manuset är lättläst eller om något kan ändras. Det ingår inte språkgranskning/korrekturläsning men ser lektören att det är många långa meningar, många stavfel eller syftningsfel så skrivs det en anteckning om att författaren borde se över det.

Lektör

I MÅL FÅLLAN

Lektörstjänster är mer för dig som är klar eller nästan klar med ditt manus. Testläsare har fått läsa ditt manus och kommit med sina synpunkter. Nu vill du vill få en extra granskning för att lyfta manus framåt till nästa nivå. Du vill veta vad du kan förstärka i ditt skrivande. Du kan även behöva en PT för att slutföra din bok.

Varje manus är unikt och ditt sätt att skriva är unikt, jag ser till ditt sätt att skriva och ger råd som är anpassade efter ditt manus. Mina råd är till för att manuset kan skina lite extra, vad vi tillsammans ska polera på. Mina råd är konkreta och enkla att förstå. Jag ger bara råd till dig, du äger ditt manus och väljer själv vad du tar till dig. Min personlighet är en peppande PT som ser det bästa i varje manus och ser dess möjligheter.

Jag skriver kommentarer direkt i ditt manus och ger även mina konkreta råd i yttrande/utlåtande. Jag lyfter såväl det som är riktigt bra som rader som behöva poleras för att skina.

Jag ser om manus fångar läsaren från första raden, väcker den nyfikenhet att läsa vidare?

Olika paket

Jag har skapat några olika paket där jag angett pris och även ett prisexempel. Du kan även få ett helt skräddarsytt paket som bättre passar dina behov. 

Min erfarenhet ger att jag kan kommentera ditt manus med råd på kort tid.

Gå framåt till mitt formulär där du kan skicka in frågor, beskriva dina behov och göra offertförfrågningar.

I utlåtandet

Berättarperspektiv – Dialog – Dramaturgi – Gestaltning – Karaktärsskildring – Logiska luckor – Miljö – Språk – Stil – Struktur – Styrkor och svagheter – Tempo.

Jag tittar främst på vad just ditt manus behöver så alla rubriker återfinns inte i alla yttranden/utlåtanden.

Nedanför ser du olika paket och prisexempel så du enkelt kan se vad det kostar, moms är inkluderat. Offert kan låta invecklat – jag vill att du ska få rätt tjänst och i rätt tid. Skriv vad det är du vill få hjälp med och när du behöver hjälpen.

MINI PAKET - PROVA PÅ
MELLAN-
PAKET
STORA-
PAKETET
OMLÄSNINGS-PAKET
OM-LÄSNINGS- PAKET

RESPONS UTLÅTANDEN

Monica Ivesköld - författare

Tusen tack Angela för din återkoppling på mitt manus. Jag uppskattar verkligen att du tagit dig tid och skrivit ett så utförligt utlåtande till mig. Tusen tack! Du har gjort ett strålande jobb, tycker jag. Än en gång tusen tack för att du tagit dig tid. Jag uppskattade verkligen ditt mycket tydliga utlåtande – ett av de bättre jag fått under mina år som författare.

Carina Fogelström - författare

Tack så hemskt mycket för ditt utlåtande. Jag tycker att det var mycket klart och koncist och enkelt att se din tanke och speciellt som jag är halvvägs in i romanen och kan se din tanke. Att både få pdf:n med de olika delarna du tittat på och att sedan kunna följa upp det i texten var mycket bra.

Lektörsutlåtande

Lektörsutlåtandet summerar det jag sett i ditt manus. Det ger förtydligande till kommentarer i manus. Jag ger förslag på hur din text kan bli bättre. Tips på teknik att använda för att lyfta manus en nivå. Texten granskas som helhet, är texten läsvänligt? Finns det scener som gör läsaren nyfiken att läsa vidare?

Texten granskas också i detaljer. Scener kan behöva byta plats för att dramaturgin ska bli bättre. Något kapitel behöver en ny scen för att öka spänningen. Jag kan läsa att du ger läsaren för många förklaringar i stället för att skapa scener med motsvarande innehåll. Ska något avslöjande döljas i nuvarande scen för att lysa starkare i en senare scen? Ska tempot förändras med annan längd på meningarna? Behövs en oväntad vändning för att ge läsaren en ledtråd?

Allt du får med dig i ett lektörsutlåtande kan du använda i ditt nästa manus, så det är en minikurs i författandet som du investerat i.

Du kan skicka med frågor som du har, om du känner att du har problem med ett område eller funderingar om hur du ska lösa ett tekniskt problem.

Kommentarer i manustexten

Kommentarer i manus skriver jag på de ställen när något behöver uppmärksammas. Såväl meningar som jag stakar mig på när jag läser och meningar som får mig att skratta högt. Ja, för att det är roligt inte för att det är tokigt. Markerar även partier som är brilliant. Jag läser manus minst två gånger, några kapitel fler gånger.

Handlingsplan

En del av utlåtandet är en handlingsplan, där kan det till exempel stå att du kan förbättra ditt manus med att ge dina karaktärer eget språk, de låter för lika varandra.

Omläsning

När jag har granskat ditt manus och du gjort många ändringar så kan du vilja att jag ska granska det på nytt, då kallas det omläsning. Då läser jag hela texten på nytt och skriver kommentarer på det jag ser då, oftast är det kommentarer i form av bra, jättebra, snyggt jobbat etcetera men även om något behöver poleras. Vid omläsning utgår ingen grundavgift, den bjuder jag på.

Vilka förväntningar kan jag ha på dig som lektör?

Jag kommer att ge dig många råd och tips på hur ditt manus kan bli bättre. Läser genom manus en gång för att se flyt i texten och markerar stycken som bromsar läsningen. Läser igenom manus en gång till där jag mer tittar på tekniska detaljer, se lista ovanför. Du ska känna att ditt manus är i goda händer, att det blir väl genomgånget.

När du fått manus åter med utlåtandet så kan du skicka in frågor och funderingar till mig. Vi har även ett samtal där du får tillfälle att ställa frågor. Jag vill att du ska vara nöjd med mitt arbete.

Ditt bokmanus är i trygga händer!

Jag behandlar ditt manus med respekt, jag arbetar grundligt och länge med varje manus för att ge varje författare vad deras manus behöver.

Jag sprider det inte vidare. När ditt uppdrag är avslutat så raderar jag manus efter 60 dagar. Då har du haft möjlighet att ställa följdfrågor och mitt behov av ditt manus har upphört.

Refusering från förlag

Refusering från förlag kan innehålla förslag på förbättringar. De kan vara standard refuseringar som gäller din text men som inte är skrivet specifikt för din text. Då kan det vara svårt att veta vad och hur texten ska ändras. I det läget kan en lektörs läsning ge konkreta förslag på hur texten kan ändras. Det är du som äger ditt manus och väljer vilka förändringar du ska göra.

Är lektör det samma sak som manusutvecklare?

Då titeln lektör inte är en skyddad titel så finns inga krav på vad som ska ingå i en lektörs tjänsten. Det gör att marknaden öppnar upp sig och några kallar lektörsläsning för manusutveckling. Andra använder begreppet manusutveckling när de hjälper författare i början av skrivandet, det som jag kallar manuscoaching. Det finns begreppsförvirring på marknaden. Jag uppmuntrar dig att läsa vad som ingår i de olika tjänsterna så att du får den tjänst just du behöver.  

Pris anges inklusive moms

Manuscoach är registrerad för F-skatt och moms.

 

Se om ditt manus kan bli bättre

Ge ditt manus en genomgång av en manuscoach!

– Angela –

 

Manuscoach

Lektör versus Manuscoach

Mitt jobb som manuscoach är att hjälpa dig som författare och ditt manus att bli sitt bästa. 

Några kallar uppdraget för författarlektör. Det kan vara lite missvisande då en lektör som arbetar för förlag endast ska läsa igenom manus och sedan skriva ett utlåtande på 1-2 sidor med angivelse om manus är något som ska publicera hos förlaget. 

Mina lektörstjänster omfattar att ge råd, ställa frågor till dig som författare så ditt manus blir bättre samt ett lång utlåtande. Jag sätter inte betyg och avgör inte om ditt manus kan bli utgivet. 

Författares fantasi - skriv en bok

Manuscoachens jobb är inte att dämpa din fantasi! Mitt favoritcitat är från David Baldacci:

 ”Att hitta på och förvränga fakta är en författares legitima verktyg, snälla skriv inte till mig för att påpeka olika faktiska och historiska tabbar. Jag är inte bara medveten om dem, jag har en tendens att frossa i dem. ” 

David Baldacci, Geniet, 2013

Manuscoach

Frågor?

Har du frågor om hur någon av tjänsterna fungerar får du gärna kontakta mig.

Dela gärna inlägg

Läs gärna mer i dessa artiklar

Manuscoach

Din PT för ditt skrivande!

Delar med sig av råd

Tack till er som skriver och önskar er råd, ger tips om vad som ska finnas på hemsidan. Tack!

Manuscoach

Mina favoriter
Läs gärna mer i dessa artiklar
Verifierad av MonsterInsights