Gestalta eller beskriva miljö?

Att gestalta en miljö När du gestaltar en miljö är den en del av din scen. Miljö bildar en kuliss, en naturlig del av handlingen. När du skriver så låter du miljön ”läcka” ut lite här och där. Läsaren får själv bilda sig en uppfattning av de detaljer du ger i manus. Jag började direkt […]

Miljö * 5

Miljö är inte bara skog och vägar, det är även materials beskaffenhet, är soffan hård att sitta i? Det är även lukt, luktar det som hemma hos farmor när hon bakar bullar dvs. tryggt. Våra fem sinnen används i manus för att beskriva en scen. Syn, lukt, hörsel, känsel, smak. @Manuscoach

Verifierad av MonsterInsights