Miljö * 5

Miljö är inte bara skog och vägar, det är även materials beskaffenhet, är soffan hård att sitta i? Det är även lukt, luktar det som hemma hos farmor när hon bakar bullar dvs. tryggt. Våra fem sinnen används i manus för att beskriva en scen. Syn, lukt, hörsel, känsel, smak. @Manuscoach

Verifierad av MonsterInsights