Vad är genre?

Genre kan kort beskrivas som klassindelning av böcker. Tidigare under renässansen var indelningen strikt och fylld av regler. Idag flyter genre mer över gränserna, vi får genre blandningar och genre överskridanden. Idag kan inte klassindelning ses som ett fast begrepp. Genre ändras efter vem som sätter ”regler” och när ”regeln” sätts. En bok kan klassas […]

Verifierad av MonsterInsights