Konversation som blottar

Ta två av dina karaktärer och låt dem ha en djupgående konversation om något personligt eller en viktig händelse i deras liv. Genom dialogen börjar de avslöja mer om sina personligheter, bakgrundshistorier eller motiv. Se till att dialogen bidrar till karaktärsutvecklingen, att dialogen gör karaktärerna mer intressanta. Är din karaktär genom ärlig? Pratar mamman med […]

Dialog med subtext

Skapa en dialog där karaktärerna säger en sak men menar något annat. Detta handlar om subtexten i dialogen, vad står mellan raderna. Kanske vill en karaktär be om förlåtelse utan att direkt säga det eller försöker få något utan att vara för påträngande. Låt dialogen avslöja mer än vad som sägs rakt ut. Kan vara […]

Konflikt i konversation

Skriv en dialog mellan två karaktärer som har en konflikt. De kan vara i en kärleksrelation, affärspartners, eller till och med rivaler. Försök att visa deras känslor och konflikten utan att använda fysiskt våld. Låt läsaren förstå vad som står på spel genom dialogen och undertexten. @Manuscoach

Bok in skrivpass

Skrivpass för ditt manusskrivande! När du vill skriva din bok ska du sätta upp rimliga mål, det är då du lyckas och går i mål med ditt manusskrivande. Att bestämma att du ska skriva 60 minuter varje dag utan att först kontrollerat om du har 60 minuter över varje dag är en mindre bra idé. […]

Nått mitt mål!

Nu har jag nått mitt mål! Jag har tagit steget att bli företagare och att i egen regi hjälpa författare att nå sina mål. Jag har alltid arbetat med att hjälpa andra att nå sina mål, som idrottstränare har jag blick för vad du kan arbeta på för att bli bättre. Min yrkesutbildning till manuscoach […]

Skriv – bara fulskriv

Stanna inte upp för att få din text perfekt från start. Fulskriv = flödesskriv Fulskriv kan också kallas flödesskriv, när du som skriver bara skriver på, du har inte har alla tekniska metoder på plats ännu. Att bara få fart på skrivandet och känna att det är kul. När du skrivit ett tag så kan […]

Pseudonym

Författare kan skriva under så kallat pseudonym, ett fiktivt namn för att inte visa sitt riktiga namn. Det finns fler anledningar till att en författare väljer att skriva under pseudonym. Skydda sin identitet då de skriver om för dem känsliga ämnen. Skydd för att ta politisk ställning. Skydda sig och sin familj från repressalier. Skydda […]

Bok versus manus

När blir ett manus en bok? Skriver du på ett manus eller skriver du en bok? Steg ett) Manus är kortformen av manuskript. Steg två) När en författare på eget bevåg skickar in sitt manus till förlag kallas det spontanmanus. Steg tre) När ett manus är under redigering eller färdigt med redigering kallas det redigerat […]

Verifierad av MonsterInsights