Perspektiv, objektiva eller allvetaren?

Perspektiv för den objektiva eller allvetande berättaren

Objektiva berättaren

Kan också ses som flugan på fönstret. Du som författare sitter på fönstret och betraktar världen. Du beskriver för läsaren vad som händer och sker, vad karaktärerna säger. Du berättar däremot inte vad karaktären tänker på eller hur de känner sig.

 

Allvetande berättaren

Kan också ses som den allvetande guden. Du som författaren vet allt och berättar sedan allt eller lite för läsaren, det är helt upp till dig. Du vet allt om dina karaktärer, du vet vad som händer och sker, du vet vad som kommer att hända. Du vet vad karaktärerna säger. Du vet även vad de tänker och hur de känner sig.

Du väljer hur mycket som läsaren ska få veta och när läsaren ska få veta det du vet. Du väljer om läsaren ska få följa en eller fler av dina karaktärer i hur de tänker och hur det känner sig.

@Manuscoach

Dela gärna inlägg

Läs gärna mer i dessa artiklar

Prologens syften

Prologens syften Prologen gagnar olika behov beroende på manus behov och författarens avsikter, prologens syften.

Läs mer
Manuscoach

Din PT för ditt skrivande!

Delar med sig av råd

Tack till er som skriver och önskar er råd, ger tips om vad som ska finnas på hemsidan. Tack!

Manuscoach

Mina favoriter
Läs gärna mer i dessa artiklar
Verifierad av MonsterInsights