Vad är dramaturgi?

Dramaturgi är enkelt beskrivet hur spänningen flyttas framåt i ditt manus. Ordet dramaturgi betyder ”läran om att berätta dramatiskt”. Att en berättelse ska ske i rätt ordning. Dramaturgiska valen Det finns bild av en val som ofta används för att beskriva hur manus ska flyta på genom sidorna. Läsaren börjar vid valens stjärtfena, där finns […]

Verifierad av MonsterInsights