Vad är dramaturgi?

Dramaturgi är enkelt beskrivet hur spänningen flyttas framåt i ditt manus.

Ordet dramaturgi betyder ”läran om att berätta dramatiskt”. Att en berättelse ska ske i rätt ordning.

Dramaturgiska valen

Det finns bild av en val som ofta används för att beskriva hur manus ska flyta på genom sidorna. Läsaren börjar vid valens stjärtfena, där finns anslag på väg upp för stjärten och sedan en liten nedförsbacke där huvudpersonerna presenteras. En flackare sträcka visar på fördjupning. Innan backen vänder upp på valens rygg i samma tempo som konflikt upptrappningen. Högst uppe på valens huvud finns spruthålet, i det kommer så konfliktens förlösning. På andra sidan spruthålet så går huvudets kurva nedåt och med den bokens avtoning.

Valen delas in i tre akter:

I första akten finns anslag, presentation, fördjupning.

Anslaget. Anslag är första meningen och första stycket, här skapar du kontakt med din läsare. Du visar du läsaren vad din bok handlar om.

Presentationen. I presentationen visas förutsättningar för din bok, vilka personer är med i boken och vad ska de göra?

Fördjupning. Här kommer handlingen igång på riktigt, scenerna avlöser varandra.

Mellan första och andra akten finns vändpunkt nummer ett.

Vändpunkt nummer ett. Här kommer berättelsens första avgörande vändpunkt.

I andra akten återfinns konflikt upptrappning.

Konflikt upptrappning. I höjd med att valens rygg höjs så höjs även konflikten i din bok.

Mellan andra och tredje akten finns vändpunkt nummer två.

Vändpunkt nummer två. Här kommer berättelsens andra avgörande vändpunkt.

Tredje akten avslutas med en konflikt förlösning som är valens sprut och en avtoning. 

Konflikt förlösning. Hör ger du läsaren namnet på mördaren, visar att kärleken är starkast eller vad som din konflikt avsåg.

Avtoning. En kort summering, hur gick det till slut och hur går det sen.

Grundkomponenter i manus

En bok – ett manus behöver några grundkomponenter för att bli ett manus.

En konflikt, minste en grundkonflikt. Riskerar att förlora sak eller person. Att avslöja egen eller annans hemlighet. Gå miste om en möjlighet. Att offra sig själv för rättvisan eller hjältens egen lycka.

Huvudpersoner som försöker lösa eller undvika konflikten. De har ett mål med sin konflikt som de är hårt engagerade i. Deras personlighet ska vara en ”vanlig” person, med såväl goda som onda egenskaper för att bli just vanlig.

Motstånd, hjälten ska möta motstånd på sin väg att lösa grundkonflikten. Det kan bestå av inre motstånd, måste åka över en smal bro och är höjdrädd. Även av yttre motstånd, en motståndare som jagar guldet och drar sig inte för att hindra vår hjälte. Motstånden kan vara sammanbundna med grundkonflikten men kan också vara helt fristående.

Planteringar, att om huvudpersonen gömmer en dagbok tidigt i boken så ska dagboken komma till användning senare i boken.

Upprepning av hädelser kan ge effekt. Att en motståndare återkommer gång på gång.

Närvaro, låt läsaren känna spänningen. Kommer de älskande att få varandra, betydde kramen något. Använd gestaltning för att visa känslor, skriv inte ut ordet för känslan.

För dig som kämpar med dramaturgin så kan jag råda dig att skapa en synopsis, en skiss över händelser för att lättare se i vilken ordning händelser kommer.

@Manuscoach

 

 

 

 

Dela gärna inlägg

Läs gärna mer i dessa artiklar

Prologens syften

Prologens syften Prologen gagnar olika behov beroende på manus behov och författarens avsikter, prologens syften.

Läs mer
Manuscoach

Din PT för ditt skrivande!

Delar med sig av råd

Tack till er som skriver och önskar er råd, ger tips om vad som ska finnas på hemsidan. Tack!

Manuscoach

Mina favoriter
Läs gärna mer i dessa artiklar
Verifierad av MonsterInsights