Språk

Läs dialoger högt, kan du höra att dina karaktärer pratar olika? De kan ha samma bakgrund men de ska få eget språk. Lyssna till dina vänner, ni umgås men ni pratar ändå inte lika. Ni kan ha samma bakgrund och ändå har ni olika ordförråd. Låt även dina karaktärer få olika språk även om de […]

Verifierad av MonsterInsights