Språk

Läs dialoger högt, kan du höra att dina karaktärer pratar olika? De kan ha samma bakgrund men de ska få eget språk.

Lyssna till dina vänner, ni umgås men ni pratar ändå inte lika. Ni kan ha samma bakgrund och ändå har ni olika ordförråd.

Låt även dina karaktärer få olika språk även om de har samma bakgrund.

Pratar en med ett mer bildat språk? Är det någon som inte fått möjlighet att gå färdigt skolan, hörs det i språket? Är det en pensionär eller en tonåring?

Har en av dina karaktärer ett favorituttryck?

@Manuscoach

 

Dela gärna inlägg

Läs gärna mer i dessa artiklar

Prologens syften

Prologens syften Prologen gagnar olika behov beroende på manus behov och författarens avsikter, prologens syften.

Läs mer
Manuscoach

Din PT för ditt skrivande!

Delar med sig av råd

Tack till er som skriver och önskar er råd, ger tips om vad som ska finnas på hemsidan. Tack!

Manuscoach

Mina favoriter
Läs gärna mer i dessa artiklar
Verifierad av MonsterInsights