Perspektiv, objektiva eller allvetaren?

Perspektiv för den objektiva eller allvetande berättaren Objektiva berättaren Kan också ses som flugan på fönstret. Du som författare sitter på fönstret och betraktar världen. Du beskriver för läsaren vad som händer och sker, vad karaktärerna säger. Du berättar däremot inte vad karaktären tänker på eller hur de känner sig.   Allvetande berättaren Kan också […]

Perspektiv – berättarröst

I ditt manus kan du välja på en synlig eller osynlig berättarröst. Ge läsaren information om perspektiv. Berättarröst är ditt sätt att skriva, dina ord som syns i manus, den kan för läsaren dock vara mer eller mindre synlig. Det finns ingen helt skarp gräns mellan dessa utan det är författaren som väljer om avsteg […]

Vad är perspektiv?

Vad är perspektiv? Vems perspektiv? Vilket perspektiv är rätt? Det finns ett flertal perspektiv att välja bland. Du som författare måste ta beslut om vilket perspektiv som ska dominera. Det går att blanda om du har riktigt bra kontroll över reglerna. 1a person, jag form (2a ovanligt, kommer inte att förklaras, formen tar över innehållet […]

Verifierad av MonsterInsights