Karaktärens möte med en obekant

Skapa en scen där en av dina huvudkaraktärer möter ny person, en obekant.Hur reagerar din karaktär i denna situation? Hur sker dialogen? Avslöjar kroppsspråket något? Vad händer sen? Ska de träffas igen? Vad händer om en av dem vill träffas igen och inte den andra? En bra övning för att lära känna din karaktär på […]

Karaktärens kalender

Du kan skriva en dagbok eller kalender ur karaktärens perspektiv, behöver inte vara långa stycken utan mer kalenderanteckningar. Vad ska karaktären göra idag? Vilka är planerna för helgen? Vad tycker hon om? Vad oroar honom? Är karaktären glömsk? Du kan på detta sätt komma dina karaktärer närmare. @Manuscoach

Karaktärs gest

En gest är kroppens språk, ett icke verbalt språk där tecken, positioner och rörelser ger ett budskap till mottagaren. Nog har du läst en bok där karaktären: Himlade med ögonen Anna slog ut med handen i en gest Tomas smällde igen dörren Fredrik vaknade med ett ryck Det finns gester som är väl använda för […]

Karaktärsgalleri

Ett galleri över dina karaktärer kan vara sida upp och ned med små, små detaljer till en mer övergripande skiss över karaktärernas egenskaper.   Ett galleri kan se ut på många olika sätt, här är två exempel.   En sida per karaktär med många rader där du skriver ned namn, släktförhållande till annan karaktär, klädstil, […]

Karaktärens karaktär

Karaktären måste behålla sin karaktär Att brodera ut en karaktärs hela familjehistoria och händelser från barndomen i ditt manus leder mer mot ett tråkigt manus än intressant manus. Dock ska du som författare känna att du vet hur karaktären ska hantera olika situationer. Att känna sin karaktärs historia hjälper dig att förstå hur din karaktär […]

Att utveckla karaktären

Karaktären är din bästa vän. Karaktärerna lyfter och bygger ditt manus. Att skapa karaktärer till ditt manus kan vara såväl svårt som väldigt roligt! Karaktärerna måste ha personligheter för att handlingen ska uppfattas som levande och intressant. Locka fram minnen av en person som passar in på din huvudperson, hur är huvudpersonen? Vem påminner huvudpersonen […]

Kläd på karaktären

Kläd på dina karaktärer, även om du inte skriver ut ”han gick mest runt i jeans och skjorta” så känner läsaren vilken person som medverkar i ditt manus om du själv har klart för dig vem din karaktär är. Att du känner dina karaktärer syns i ditt manus även när du inte skriver ut alla […]

Språk

Läs dialoger högt, kan du höra att dina karaktärer pratar olika? De kan ha samma bakgrund men de ska få eget språk. Lyssna till dina vänner, ni umgås men ni pratar ändå inte lika. Ni kan ha samma bakgrund och ändå har ni olika ordförråd. Låt även dina karaktärer få olika språk även om de […]

Verifierad av MonsterInsights