ISNI- författaridentifiering

International standard name identifier

För att identifiera miljoner av bidragsgivare till kreativa verk, det kan vara forskare, uppfinnare, författare, konstnärer, artister, producenter, förläggare etc.
Internationellt system för identifikation av medverkande till medieinnehåll som böcker, tv-program och tidningsartiklar. Kan användas av författare som skriver under pseudonym.
Läs mer här: https:
//www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/informationsvetenskap-publicering/informationsvetenskap/iso277292012/
https://isni.org/

@Manuscoach

Dela gärna inlägg

Läs gärna mer i dessa artiklar

Manuscoach

Din PT för ditt skrivande!

Delar med sig av råd

Tack till er som skriver och önskar er råd, ger tips om vad som ska finnas på hemsidan. Tack!

Manuscoach

Mina favoriter
Läs gärna mer i dessa artiklar
Verifierad av MonsterInsights