Dramaturgi-spänning

Spänning i manus Anslaget ska ge läsaren en smakbit på vad ditt manus handlar om. Sedan adderas spänning för att locka till vidare läsning. När vi tänker spänning så blir det lätt ett person smyger i mörkret med draget vapen. En biljakt och en explosion. Dessa händelser blir bara spännande om något står på spel. […]

Dramaturgi-anslag

Anslaget i manus Anslaget ska ge läsaren en smakbit på vad manus omfattar och hur du som författare presenterar. Författaren ska väcka läsarens förväntningar. Vilka karaktärer finns i manus? Vad är intrigen? Hur beskriver författaren miljön? Nu kan inte allt avslöjas i första kapitlet men det ska vara en smakbit som lockar läsaren till att […]

Vad är dramaturgi?

Dramaturgi är enkelt beskrivet hur spänningen flyttas framåt i ditt manus. Ordet dramaturgi betyder ”läran om att berätta dramatiskt”. Att en berättelse ska ske i rätt ordning. Dramaturgiska valen Det finns bild av en val som ofta används för att beskriva hur manus ska flyta på genom sidorna. Läsaren börjar vid valens stjärtfena, där finns […]

Verifierad av MonsterInsights