Bok versus manus

När blir ett manus en bok? Skriver du på ett manus eller skriver du en bok?

Steg ett) Manus är kortformen av manuskript.

Steg två) När en författare på eget bevåg skickar in sitt manus till förlag kallas det spontanmanus.

Steg tre) När ett manus är under redigering eller färdigt med redigering kallas det redigerat manus eller redigerad version av manus.

Steg fyra) Manus ska sedan korrekturläsas, då kallas det för korrektur eller förkortat korr. Vissa manus kan korrekturläsas flera gånger och därmed få namn som förstakorrektur, andrakorrektur tills slutkorrektur inträffar.

Steg fem) Ett manus blir en bok när manus är publicerat.

Bokmanus) Oftast hänvisar manus till ett manus för exempelvis scen och film. För att göra det tydligare så kan manus för böcker kallas för bokmanus.

@Manuscoach

Dela gärna inlägg

Läs gärna mer i dessa artiklar

Manuscoach

Din PT för ditt skrivande!

Delar med sig av råd

Tack till er som skriver och önskar er råd, ger tips om vad som ska finnas på hemsidan. Tack!

Manuscoach

Mina favoriter
Läs gärna mer i dessa artiklar
Verifierad av MonsterInsights