Synopsis för förlag

En synopsis som förlag vill läsa ska vara kort och koncis. Där redovisas inte varje höjdpunkt i manus utan du som författare ska där visa att du har kontroll och struktur i ditt manus. Kommer läsaren att få den upplevelse den förväntar sig? Vi har den dramaturgiska kurvan att luta oss mot, en upptrappning av spänningen, en riktig höjdpunkt och en fin avslutning.

Förlaget vill veta vad det är för bok du skrivit.

Vilken är handlingen i manus? En kort resumé av vad manus handlar om. Vilken är konflikten? En kort beskrivning av inledningen.
Vad är intrigen/konflikten som läsaren möter?
Vem är huvudpersonen? Vilka är huvudpersonens möjligheter att möte inre och yttre konflikter? Vilken karaktärsutveckling gör huvudpersonen?
Har du skrivit enligt den dramaturgiska kurvan?  Kort beskrivning av vändpunkt och slutet.

På ett A4 ska du även få med varför du valt just det förlaget (kom ihåg att ändra när du skickar till fler förlag) läs på om förlaget och se vilka ord du ska välja ut som passar in på ditt manus. Skriv säljargument, varför just ditt manus kommer att sälja. Beskriv dig själv. Du ska även visa på att du är villig att ställa upp på marknadsföringsaktiviteter, att du har tänkt på att göra både A och B, visa på handlingskraft. Du ska skriva om målgruppen för ditt manus, (skriv inte för alla). Vem är den tänkta läsaren? Vilket är genre för manus? Har du en plan för en följetong?

Läs på förlagets hemsida hur de vill få ditt manus tillhanda. Visa att du följt deras anvisningar.

Lycka till!

@Manuscoach

Dela gärna inlägg

Läs gärna mer i dessa artiklar

Manuscoach

Din PT för ditt skrivande!

Delar med sig av råd

Tack till er som skriver och önskar er råd, ger tips om vad som ska finnas på hemsidan. Tack!

Manuscoach

Mina favoriter
Läs gärna mer i dessa artiklar
Verifierad av MonsterInsights