Karaktärens möte med en obekant

Skapa en scen där en av dina huvudkaraktärer möter ny person, en obekant.Hur reagerar din karaktär i denna situation? Hur sker dialogen? Avslöjar kroppsspråket något? Vad händer sen? Ska de träffas igen? Vad händer om en av dem vill träffas igen och inte den andra? En bra övning för att lära känna din karaktär på […]

Karaktärens kalender

Du kan skriva en dagbok eller kalender ur karaktärens perspektiv, behöver inte vara långa stycken utan mer kalenderanteckningar. Vad ska karaktären göra idag? Vilka är planerna för helgen? Vad tycker hon om? Vad oroar honom? Är karaktären glömsk? Du kan på detta sätt komma dina karaktärer närmare. @Manuscoach

Konversation som blottar

Ta två av dina karaktärer och låt dem ha en djupgående konversation om något personligt eller en viktig händelse i deras liv. Genom dialogen börjar de avslöja mer om sina personligheter, bakgrundshistorier eller motiv. Se till att dialogen bidrar till karaktärsutvecklingen, att dialogen gör karaktärerna mer intressanta. Är din karaktär genom ärlig? Pratar mamman med […]

Dialog med subtext

Skapa en dialog där karaktärerna säger en sak men menar något annat. Detta handlar om subtexten i dialogen, vad står mellan raderna. Kanske vill en karaktär be om förlåtelse utan att direkt säga det eller försöker få något utan att vara för påträngande. Låt dialogen avslöja mer än vad som sägs rakt ut. Kan vara […]

Karaktärs gest

En gest är kroppens språk, ett icke verbalt språk där tecken, positioner och rörelser ger ett budskap till mottagaren. Nog har du läst en bok där karaktären: Himlade med ögonen Anna slog ut med handen i en gest Tomas smällde igen dörren Fredrik vaknade med ett ryck Det finns gester som är väl använda för […]

Karaktärsgalleri

Ett galleri över dina karaktärer kan vara sida upp och ned med små, små detaljer till en mer övergripande skiss över karaktärernas egenskaper.   Ett galleri kan se ut på många olika sätt, här är två exempel.   En sida per karaktär med många rader där du skriver ned namn, släktförhållande till annan karaktär, klädstil, […]

Karaktärens karaktär

Karaktären måste behålla sin karaktär Att brodera ut en karaktärs hela familjehistoria och händelser från barndomen i ditt manus leder mer mot ett tråkigt manus än intressant manus. Dock ska du som författare känna att du vet hur karaktären ska hantera olika situationer. Att känna sin karaktärs historia hjälper dig att förstå hur din karaktär […]

Att utveckla karaktären

Karaktären är din bästa vän. Karaktärerna lyfter och bygger ditt manus. Att skapa karaktärer till ditt manus kan vara såväl svårt som väldigt roligt! Karaktärerna måste ha personligheter för att handlingen ska uppfattas som levande och intressant. Locka fram minnen av en person som passar in på din huvudperson, hur är huvudpersonen? Vem påminner huvudpersonen […]

Vad är dramaturgi?

Dramaturgi är enkelt beskrivet hur spänningen flyttas framåt i ditt manus. Ordet dramaturgi betyder ”läran om att berätta dramatiskt”. Att en berättelse ska ske i rätt ordning. Dramaturgiska valen Det finns bild av en val som ofta används för att beskriva hur manus ska flyta på genom sidorna. Läsaren börjar vid valens stjärtfena, där finns […]

Avbruten eller ej avslutad …

Att skriva tre punkter efter ett ord betyder två helt olika saker. Sätter du tre punkter direkt efter ett ord så är ordet avbrutet och sätter du tre punkter efter ett ord men med ett blanksteg så är meningen oavslutad. När en person blir avbruten skriv plöts… När en person inte säger färdigt hela meningen […]

Verifierad av MonsterInsights